Vraag het de headhunter

Reading time: 3 minutes

Author:

J.W. vraagt:

Ik ben hardware-ingenieur en kan tien jaar werkervaring op mijn cv schrijven. Hoewel ik het best naar mijn zin had bij mijn huidige werkgever, ben ik toe aan een nieuwe uitdaging waarbij technische verdieping vooropstaat. Ik wil graag gaan promoveren. De eerste stappen heb ik ook al gezet. Ik heb op een universiteit een interessant R&D-onderwerp gevonden waar ik mijn tanden wel in wil zetten.

Het probleem is dat ik geen zin heb om mezelf vier jaar lang in een universiteitskantoor op te sluiten. Mijn idee is dus om het promotieonderzoek te combineren met contractwerk, zodat ik het contact met de industrie niet verlies en mijn inkomen op een aanvaardbaar niveau kan houden. Ik heb gesolliciteerd op een promotieplek en ben daar na een enkel telefonisch interview met de hoogleraar aangenomen.

Omdat ik mijn plan om de activiteiten te combineren naar mijn mening niet uitdrukkelijk genoeg had besproken met de universiteit, heb ik een persoonlijk gesprek met de hoogleraar gevraagd. Hij had het inderdaad niet goed meegekregen en liep er al helemaal niet warm voor, waardoor het contract uiteindelijk toch niet is getekend. Ik begrijp niet helemaal wat ze erop tegen hebben. Het is toch goed om de kloof tussen de academische wereld en de industrie zo klein mogelijk te houden? Of denkt u dat andere universiteiten hetzelfde zouden reageren op mijn plannen?

De headhunter antwoordt:

Een combinatie van werken in het bedrijfsleven en daarnaast promoveren is zeker niet ongebruikelijk. Dit wordt wel een industrial PhD of industrieel doctoraat genoemd. Normaliter stelt een bedrijf in dergelijke gevallen een ingenieur in staat om zich onder specifieke voorwaarden (meestal) parttime vrij te maken voor een onderzoeksprogramma aan een universiteit. Het onderwerp van onderzoek is over het algemeen van groot belang voor de onderneming en dat verklaart ook de medewerking aan de constructie. Het zal duidelijk zijn dat het bedrijf groot vertrouwen moet hebben in de medewerker om in zo‘n meerjarenproject te investeren.

Wanneer je zonder de ondersteuning van een bedrijf aan een academisch onderzoeksproject wilt deelnemen en dit toch niet fulltime wilt doen, dan dien je dit natuurlijk wel direct kenbaar te maken als je solliciteert. Ik kan mij voorstellen dat ze de voorkeur geven aan een fulltimer in verband met de voortgang van het onderzoek. Jouw idee kan ook wel eens op bezwaren stuiten van andere partijen die in het onderzoek participeren. Hier geldt dat je motivatie om aan het onderzoek deel te nemen en de haalbaarheid van de combinatie een grote rol spelen.

Een parttime deelname aan een onderzoeksprogramma impliceert ook een salaris naar rato. Je weet vast wel dat een salaris van een beginnende aio geen vetpot is. Deel dat maar door twee. Nu kun je natuurlijk denken dat je met gemak aan freelance opdrachten zult komen naast je academische loopbaan; in de praktijk kan dat nog wel eens tegenvallen. Freelance werk is over het algemeen aan strakke deadlines gebonden en kan daardoor gemakkelijk conflicteren met je academische verplichtingen. Daarnaast kost acquisitie tijd, is de nodige handigheid vereist en moet je beschikken over een relevant netwerk.