Vlaanderen wil wachten met slimme meter

Reading time: 1 minute

Author:

Tijdens een hoorzitting in het Vlaamse parlement zetten zowel betrokken partijen als de verantwoordelijke Vlaamse minister vraagtekens bij de plannen voor de verplichte invoering van slimme energiemeters, zoals afgesproken in het Vlaamse regeerakkoord. De aanleiding is een rapport van Kema waaruit blijkt dat de invoering Vlaanderen naar schatting 144 miljoen oplevert over een periode van dertig jaar. De cijfers berusten echter op vage aannames en dat weegt niet op tegen de investering van twee miljard euro, aldus minister Freya Van den Bossche.

Op het moment is er nog niet echt een businesscase voor de slimme meter. De functionaliteit is vrij beperkt; het apparaat kan alleen geregeld de meterstanden doorgeven aan de energieleverancier, die daarmee slimmer kan inkopen. Ook hoeft de leverancier geen meterstanden door te geven. Een slimme aansturing van apparatuur, zoals beoogd in het smart-grid-scenario, is er echter niet bij.

De verschillende partijen willen daarom liever nog even wachten met de verplichte invoering. Op het moment loopt er een grootschalige praktijkproef met 40 duizend slimme meters in Mechelen. Twee netbeheerders pleiten ervoor om eerst de resultaten hiervan af te wachten en dan te kiezen voor een gefaseerde invoer. De ministerraad gaat zich nu buigen over de kwestie.