Visitatiecommissie vol lof over Mesa+


Warning: Undefined array key "bio" in /home/techwatch/domains/test.bits-chips.nl/public_html/wp-content/plugins/wpcodebox2/src/Runner/QueryRunner.php(126) : eval()'d code on line 13

Author:

Reading time: 2 minutes

Mesa+ krijgt zeer goede cijfers van een internationale visitatiecommissie. Die kwam in de laatste twee maanden van 2008 een kijkje nemen bij het nanotechnologie-instituut van de Universiteit Twente. Kritiek is nagenoeg afwezig in het rapport.

De commissie betitelt de onderzoeksprestaties van het instituut als geheel als ’outstanding‘. Zowel het aantal als de kwaliteit van de publicaties is hoog. De faciliteiten zijn volgens de commissie gevarieerd en in goede staat en met de op handen zijnde verhuizing naar het nieuwe Nanolab ook weer bij de tijd.

De onderzoeksrichtingen van Mesa+ zijn zeer sterk, vindt de commissie. Ze stimuleren nieuw talent en leiden niet zelden tot leerstoelen, zoals Nanofluidics en Nanostructured Materials. Bij de nieuwe Strategic Research Orientations (SRO‘s) voor de periode tot 2014 ligt een sterk accent op Nanomedicine. De commissie kan zich hier in vinden, maar raadt wel aan hiervoor nieuwe faciliteiten te ontwikkelen.

De visitatiecommissie is in het bijzonder in zijn nopjes met de commercialisering van Mesa+-onderzoek. Er heerst een ondernemersgeest en start-ups hebben toegang tot de Mesa+-faciliteiten waardoor er een netwerk van jonge bedrijfjes rond het instituut ontstaat. Wat dat betreft vindt de commissie het ook een ’briljante‘ zet van de UT om de huidige Mesa+-fabs na de verhuizing van het instituut om te vormen tot de High Tech Factory, een gedeelde faciliteit voor lokale bedrijven.

Wel is er een kritiekpuntje rond de bescherming van intellectueel eigendom. De commissie beveelt aan om dit duidelijker naar voren te laten komen bij het vormen van nieuwe bedrijvigheid.

Ook op het onderwijs is het rapport vol lof. Mesa+ levert een groot aantal promovendi af van hoge kwaliteit. Het aantal studenten bij de masteropleiding voor nanotechnologie is wel flink lager dan gepland. De universiteit rekenden op ruim twintig studenten per jaar. Vorig jaar waren dat er slechts tien. Wellicht komt dat doordat studenten het programma slecht zien als opstapje naar een promotieplek, denkt de commissie.

De commissie stond onder leiding van Nico de Rooij, hoogleraar aan de Université de Neuchâtel en vicepresident van CSem. Verder bestond ze uit Chalmers-hoogleraar Tord Claeson, Reinder Coehoorn van Philips Research, Christoph Gerber, hoogleraar aan de universiteit van Basel en Nils Petersen, hoogleraar bij het National Institute for Nanotechnology in Canada.