Achtergrond

Visiesystemen voor een betere mobiliteit

Renilde Craps, Harold Perik
Leestijd: 5 minuten

Samen met Vlaamse bedrijven en kennisinstellingen heeft Flanders’ Drive in het onderzoeksproject Vision gekeken naar de technologische haalbaarheid van twee visiegebaseerde systemen om verkeersstromen slimmer, efficiënter en milieuvriendelijker te organiseren. Renilde Craps en Harold Perik van het researchcentrum in Lommel bieden een blik op de geboekte resultaten.

In steden en verstedelijkte gebieden brengt het toenemend gebruik van auto’s aanzienlijke overlast met zich mee. Het risico op ongevallen, waarbij vaak zwakke weggebruikers zoals voetgangers en fietsers betrokken zijn, wordt hoger en filevorming frustreert de bereikbaarheid. Al die wagens samen stoten daarenboven grote hoeveelheden CO2 en fijn stof uit en creëren zo een bijzonder ongezonde leef- en werkomgeving.

Dankzij innovatieve communicatie- en informatietechnologie kunnen we verkeersstromen slimmer, efficiënter en milieuvriendelijker organiseren. Zo zijn er al eenvoudige parkeergeleidingssystemen beschikbaar die automobilisten meteen naar een parking met vrije plaatsen loodsen en navigatiesystemen die realtime verkeersinformatie gebruiken om de snelste route door een stad uit te stippelen. In het Vision-project heeft Flanders’ Drive samen met Vlaamse bedrijven en onderzoeksinstellingen en financieel ondersteund door de Vlaamse overheid gewerkt aan kostenefficiënte visiesystemen om voertuigen slimmer te maken en het rijcomfort te verhogen.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content