Vijf universiteiten krijgen 23,3 miljoen voor valorisatie

Reading time: 2 minutes

Author:

De universiteiten van Delft, Tilburg, Twente, Utrecht en Wageningen krijgen samen 23,3 miljoen euro om hun onderwijs en onderzoek meer toe te snijden op de ontwikkeling van maatschappelijk en commercieel interessante toepassingen. Het geld is afkomstig uit het valorisatieprogramma dat Agentschap NL uitvoert in opdracht van de ministeries van ELI en OCW. Voor 2010 zat er in totaal 25 miljoen in het potje. Andere kennisinstellingen hebben komend voorjaar een nieuwe kans om een aanvraag in te dienen. Dan stelt de overheid wederom geld beschikbaar voor valorisatie. Hoeveel maken de ministeries binnenkort bekend.

Doel van de valorisatiesubsidie is om de kennis en kunde van hbo‘s en universiteiten meer te commercialiseren. De instellingen kunnen het geld bijvoorbeeld gebruiken om colleges te geven aan studenten over het starten van een eigen bedrijf of om wetenschappers te helpen hun kennis om te zetten in patenten. ’We willen een cultuuromslag bewerkstelligen op onze hogescholen en universiteiten: meer aandacht voor ondernemerschap en meer verzilvering van kennis op de plank‘, aldus Thomas van Vliet van Agentschap NL. ’Instellingen moeten meer de samenwerking opzoeken met bedrijven in de buurt en beter aansluiten op de regionale ambities.‘

De vijf gehonoreerden in 2010 hebben elk een valorisatieplan ingediend voor de komende zes jaar. Per voorstel gold een subsidieplafond van vijf miljoen euro. Delft, Tilburg, Twente en Utrecht hebben dit volledige bedrag aangevraagd, Wageningen iets minder. Agentschap NL keert het geld de eerste vier jaar uit. In deze periode leggen de instellingen eenzelfde som bij, dus tot vijf miljoen euro, en in de resterende twee jaar nog eens maximaal vijf miljoen.