Vernieuwing

Author:

René Raaijmakers is hoofdredacteur van Bits&Chips.

Reading time: 3 minutes

Het is nog maar een jaar geleden dat we de vormgeving van Bits&Chips op de schop namen. En alweer passen we ons beeld aan. De verandering is ditmaal vooral opvallend vanwege de voorkant. Het traditionele ’grijs‘ met nieuwsberichten maakt plaats voor een magazinecover.

We vernieuwen natuurlijk niet om het vernieuwen. De jongste aanpassingen volgen uit een overleg dat we afgelopen 12 oktober met onze columnisten, medewerkers en andere relaties hadden. We hebben toen een ochtend gebrainstormd over de strategie en koers van de redactie. Voor wat betreft de vormgeving was er een puntje van kritiek dat er duidelijk uitsprong: de voorpagina van de verschillende nummers van Bits&Chips waren te weinig onderscheidend van elkaar. Te grijs. In een eerste oogopslag was niet goed te zien of je met een nieuw nummer te maken had of met een Bits&Chips van drie maanden geleden.

Eerlijk gezegd heeft het me wel wat moeite gekost om aan het idee van een magazinecover te wennen. Ik vind het een vrij ingrijpende verandering. Bits&Chips profileert zich tenslotte als nieuwsblad voor de hightechindustrie, met de nadruk op nieuws en technische IT. Door op de voorpagina met nieuws te starten hebben we dat ruim zeven jaar lang tot uitdrukking gebracht.

Toch ben ook ik intussen overtuigd dat het tijd is voor een andere uitstraling. Onze lezers grijpen naar Bits&Chips voor het overzicht en de laatste nieuwtjes uit de hightechindustrie. Internet neemt in de nieuwsvoorziening echter een steeds belangrijkere plaats in. Weliswaar hebben we vaak als eerste nieuwtjes uit de regio, maar internationaal gezien kunnen we als tweewekelijks blad geen uniek hard nieuws bieden. Daar is het onze ambitie om een goede selectie te maken uit het wereldwijde speelveld.

Het nieuwste formaat ondersteunt verschillende doelstellingen. Bits&Chips profileert zich naast nieuwsblad ook meer en meer als opinieblad. U krijgt nog steeds een goed overzicht van het belangrijkste hightechnieuws, maar krijgt er meer commentaar en achtergronden bij. Het hogere gehalte aan opinie komt ook tot uitdrukking in het grotere aantal columns dat u in de toekomst in ons blad zult aantreffen. Daarnaast vindt u meer verdieping in analyses en achtergrondverhalen.

Het echte nieuws uit de branche zult u nog steeds in Bits&Chips kunnen lezen. Maar voor een eerlijke strijd met de tijd zijn we aangewezen op internet en e-mail. Bits&Chips neemt daarom ook zijn webportal grondig onder handen en komt binnenkort met een e-mailservice met dagelijks het belangrijkste nieuws uit de hightechindustrie.

Inhoudelijk zullen er ook een aantal dingen veranderen. Als het goed is, gaat u daar geleidelijk steeds meer van merken. Zo is er de uitdrukkelijke wens bij redactie en medewerkers om meer aandacht aan ontwikkelingen in België te besteden. Er is verder een sterke roep om technische verdieping, naast het vurige verlangen om leesbare artikelen te publiceren over een industrie met een grote impact op de Belgische en Nederlandse economie. Dat laatste is belangrijk om geluiden uit de hightech te laten doorklinken in Den Haag en Brussel en op de managementniveaus in bedrijven. Verder staan hoog op het verlanglijstje: aandacht voor soft skills, teamwork en human interest; aandacht voor fundamentele trends zoals ambient intelligence, complexe machinebouw en nanotechnologie. Ik noem er slechts een paar. Het mogen duidelijk zijn dat we hier wat meer tijd voor nodig hebben dan voor het uitzoeken van een nieuw jasje.