Kort nieuws

Veel onduidelijkheid over PV-akkoord

Leestijd: 1 minuut

De PV-industrie klaagt over het gebrek aan transparantie ten aanzien van het akkoord dat de Europese Commissie met China heeft gesloten. Er zijn nauwelijks details bekendgemaakt over de afgesproken minimumprijzen en de importquota. Zo is bijvoorbeeld niet bekend op welk niveau de afgesproken import cap ligt. En wat bijvoorbeeld als een Chinese partij een Europese dochter opzet die modules met Chinese cellen fabriceert? Gelden die producten als Chinees of als Europees? Voordat de balans van de overheidsinterventie kan worden opgemaakt, zullen deze en menig andere vragen moeten worden beantwoord.

De Europese facties in het PV-geschil met China hebben al wel hun standpunt bepaald: ze zijn allebei ontevreden met de deal. EU Prosun, dat de zaak aanhangig maakte, vindt de afgesproken minimumprijzen te laag, omdat die nog altijd onder de productiekosten van Chinese concurrenten zouden liggen. De lobbygroep van Europese zonnecelfabrikanten heeft aangekondigd juridische stappen te ondernemen. Tegenstander de Alliance for Affordable Solar Energy daarentegen acht de prijzen te hoog, omdat ze de Europese markt minder aantrekkelijk maken en vooral grotere PV-projecten in de weg liggen.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content