Academica

Universiteiten maken bèta aantrekkelijker

Leestijd: 1 minuut

De Radboud Universiteit Nijmegen, de Technische Universiteit Delft en de Vrije Universiteit Amsterdam zijn met het Sprint-programma van het Platform Bèta Techniek begonnen. Dit project moet het bètatechnisch onderwijs aantrekkelijker maken voor middelbare scholieren. Ook de andere universiteiten die opleidingen op dat gebied aanbieden, zullen binnenkort afspraken maken met het platform.

De plannen richten zich voornamelijk op de aansluiting tussen het middelbaar- en het hoger onderwijs. Daarvoor gaan de universiteiten nauw samenwerken met scholen. Een onderdeel hiervan vormt het bèta-één-op-één-programma dat studenten als mentor aan vwo-leerlingen koppelt. De opstellers van het plan denken daarmee een betere voorlichting te kunnen bieden. Verder willen ze de door- en uitstroommogelijkheden voor studenten verbeteren, onder meer door variatie in de bachelor te brengen en in de masterfase aandacht te besteden aan toegepaste wetenschappen. Het Platform Bèta Techniek heeft tot 2008 20 miljoen euro uitgetrokken voor het programma.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content