Kort nieuws

Tweeduizend professoren tekenen manifest tegen bezuinigingen

Nieke Roos
Leestijd: 1 minuut

2068 hoogleraren hebben een manifest ondertekend om hun zorgen te uiten over de gevolgen die de bezuinigingsplannen van het kabinet hebben voor de toekomst van de Nederlandse kenniseconomie. Eind januari trokken al meer dan duizend professoren in een stoet langs de regeringsgebouwen. Met het manifest brengen de academici het belang van het hoger onderwijs voor de kenniseconomie opnieuw voor het voetlicht. Vandaag overhandigen ze het document aan leden van de coalitiepartijen in de Tweede Kamer.

Volgens de VSNU moet het hoger onderwijs zeven klappen opvangen. Door de opheffing van het Fes zullen er in 2015 vijfduizend banen minder zijn voor promovendi en postdocs. Daarnaast krijgen instellingen te maken met een boete tot 180 miljoen voor langstudeerders, een efficiencykorting van minimaal 190 miljoen, een korting van negentig miljoen op onderzoeksmiddelen en bezuinigingen op internationaal onderwijs en onderzoek die kunnen oplopen tot honderd miljoen. De structurele bijdrage van 52 miljoen voor versterking van onderzoek en onderwijs verdwijnt en het schrappen van prijscompensatie en ruimte voor loonontwikkeling kost nog eens 72 miljoen. Bovendien ontvangt het hoger onderwijs zestig miljoen minder aan subsidies van OCW.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content