Tu’s herhalen: wij kunnen instroom niet meer aan

Reading time: 1 minute

Author:

De technische universiteiten hebben de opening van het academisch jaar aangegrepen om hun precaire situatie nog eens onder de aandacht te brengen. In diverse media waarschuwen de tu’s dat ze voor steeds meer studies de instroom niet meer aankunnen. Daardoor dreigen nieuwe studentenstops. De TU Delft overweegt zelfs opleidingen te schrappen om ademruimte te geven aan andere.

De problemen zijn veroorzaakt doordat dat de rijksfinanciering van tu’s geen gelijke tred heeft gehouden met de toenemende studentenaantallen. Daardoor is er een tekort aan docenten en faciliteiten ontstaan. Daarnaast drukt de onderzoeksbegroting op het onderwijsbudget. Tu’s zouden graag zien dat technische studies net zo bekostigd worden als medische. Dat zou een verdubbeling van de overheidsfinanciering per afgegeven diploma betekenen. Hoewel er in het regeerakkoord speciale aandacht is voor de problematiek, zijn er nog geen specifieke maatregelen genomen.

Overigens willen ook de andere universiteiten meer geld zien. De VNSU pleit ervoor een deel van toekomstige investeringen in hoger onderwijs naar voren te halen. Dit geld, afkomstig van de afschaffing van de basisbeurs, komt vanaf dit jaar in oplopende bedragen vrij.