Tu’s en Nijmegen starten twee gezamenlijke masters cybersecurity (update)

Reading time: 1 minute

Author:

Zowel de TU Delft en de Universiteit Twente als de TU Eindhoven en de Radboud Universiteit starten het aankomend studiejaar een gezamenlijke tweejarige masterspecialisatie Cyber Security. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de vier universiteiten samen een enkele opleiding zouden aanbieden, maar ze konden het niet eens worden over het programma en struikelden over de verschillen in vooropleiding van de studenten.

De nieuwe masterspecialisatie van Delft en Twente richt zich niet alleen op de technologische aspecten van cyberveiligheid, maar ook op ondersteunende vakgebieden als recht, economie, criminologie en psychologie. Een belangrijk onderdeel wordt de zomerschool waarin deelnemers wordt uitgedaagd creatieve oplossingen te vinden voor problemen uit de praktijk van de bij de opleiding betrokken bedrijven en overheden.

De specialisatie van Eindhoven en Nijmegen richt zich juist wel vooral op de technische kant. Deze opleiding is niet helemaal nieuw, maar komt voort uit het in 2006 gestarte Kerckhoffs-masterprogramma, dat zich meer richtte op informatiebeveiliging. Bij dit initiatief was ook de UT betrokken, maar de Enschedese universiteit ziet nu meer heil in een aanpak met de sociale aspecten.