Academica

TUE wil 8150 euro van trage student

Leestijd: 2 minuten

Het College van Bestuur van de TU Eindhoven wil dat studenten die te lang over hun studie doen 8150 euro collegegeld gaan betalen. De Universiteitsraad vindt dit bedrag te hoog. Het getal staat in het concept-instellingsplan 2006-2009 van de universiteit. De verhoging van het collegegeld valt binnen het kader van de nieuwe Wet op Hoger Onderwijs en Onderzoek (WHOO) die volgend jaar ingaat. Deze gaat uit van het leerrecht, een studietegoed waarmee studenten bij verschillende instellingen onderwijs kunnen inkopen. Leerrechten zijn gekoppeld aan individuele studenten en bekostigen een bachelor- en een masteropleiding. De wet schrijft voor dat elke student zowel in de bachelor- als de masterfase een jaar mag uitlopen. Voor de duur van het leerrecht is het collegegeld vastgesteld op een wettelijk voorgeschreven bedrag. Op dit moment is dat 1476 euro. Als de leerrechten verlopen zijn mag de onderwijsinstelling echter een hoger collegegeld vragen. Tot 2010 is dit begrensd op twee keer het wettelijke bedrag, maar daarna is de universiteit vrij om een prijs vast te stellen. Het Eindhovense College van Bestuur becijfert dat dit volgens het huidige prijspeil 8150 euro moet worden. In de praktijk zal het dus hoger uitvallen.

De Universiteitsraad vindt dat dit bedrag de kosten niet rechtvaardigt. In dit orgaan zijn negen studenten en negen werknemers van de universiteit vertegenwoordigd. Het College heeft instemming van deze raad nodig om zijn plannen te kunnen doorvoeren. Volgens leden hoeven de trage studenten vaak nog maar een paar tentamens te halen. Ze volgen dus geen dure practica meer en werken voornamelijk thuis. Maar volgens het CvB is de maatregel uitdrukkelijk bedoeld als stimulans om de opleiding binnen de bestemde duur af te ronden. Andere maatregelen, zoals een betere begeleiding en een hogere studeerbaarheid moeten hier aan bijdragen. De Universiteitsraad is echter bang dat studenten makkelijke vakken gaan kiezen om het hoge collegegeld te ontlopen.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content