TUE-voorzitter Mengelers vreest chaos zonder studentenstops

Paul van Gerven
Leestijd: 1 minuut

Collegevoorzitter Jan Mengelers van de TU Eindhoven uitte in zijn nieuwjaarstoespraak grote zorgen over Haagse plannen om de numerus fixus aan banden te leggen. ‘Binnen een jaar is naar mijn inschatting invoering van een numerus fixus-selectie nauwelijks meer mogelijk. En door Nederlandse of Europese wetgeving andere vormen van selectie ook niet’, aldus Mengelers. De universiteitsbestuurder vreest onbeheersbare groei van de instroom en aantasting van de onderwijskwaliteit.

Minister Van Engelshoven van OCW wil voortaan het laatste woord hebben over de invoering van een studentenstop. Onderwijsinstellingen moeten in het vervolg hun aanvraag bij het ministerie goed onderbouwen. Van Engelshoven vindt daarnaast dat universiteiten over ruim voldoende financiële reserves beschikken om de groei van studentenaantallen op te vangen. Ook daartegen ageerde Mengelers. ‘Het is kortzichtig om alle universiteiten over één kam te scheren’, zei hij.

Volgens Mengelers werkt de TUE hard om de toestroom te accommoderen, ook met andere maatregelen dan studentenstops. Zo is er extra ondersteunend onderwijspersoneel binnengehaald en wil de universiteit dit jaar zeventig nieuwe wetenschappers aantrekken. Voor topkandidaten heeft het college van bestuur twaalf miljoen euro extra vrijgemaakt dit jaar.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login