TUE voert numerus fixus in voor vier opleidingen, UT voor een

Reading time: 2 minutes

Author:

De Technische Universiteit Eindhoven heeft besloten voor vier bacheloropleidingen de invoering van een numerus fixus voor te bereiden. Vanaf collegejaar 2018/2019 zou die maatregel in werking gaan. Het gaat om de opleidingen industrieel design, biomedische technologie (inclusief de variant medische wetenschappen en technologie), technische bedrijfskunde en technische informatica (met twee varianten: software science en web science).

Ook Universiteit Twente heeft een numerus fixus aangekondigd. Het gaat om de studie technische geneeskunde. Vanaf volgend collegejaar zijn daar slechts honderddertig plekken beschikbaar.

‘We willen gehoor geven aan de roep om meer ingenieurs, en we gaan ook tot het uiterste om dit voor elkaar te krijgen’, licht TUE-rector Frank Baaijens toe. ‘Kleinschalig onderwijs met intensief contact tussen docent en student zijn wat ons betreft echter absoluut noodzakelijk voor het opleiden van de ingenieurs die de maatschappij en het bedrijfsleven nodig hebben. Bij sommige opleidingen dreigt het aantal studenten per wetenschapper te groot te worden en daarom voeren we daar bovengrenzen in.’ Eventuele extra groei opvangen met extra wetenschappelijke staf is niet eenvoudig, legt Baaijens uit. ‘De financiering vanuit de overheid blijft achter bij de groei van de studentenaantallen. Bovendien dekt het niet de kosten van het onderzoek dat de nieuwe wetenschappers behoren te doen om wetenschap en onderwijs goed te verweven.’

De studenteninstroom van de TUE is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Het in 2011 gestelde groeidoel voor 2020, van circa 7500 naar 11000 studenten, is al bijna gehaald. Omdat de groei voorlopig door lijkt te gaan, is de TUE momenteel bezig met een actualisatie van haar strategie. Enkele uitgangspunten daarbij zijn excellentie, de kleinschaligheid van het onderwijs, de verwevenheid en kwaliteit van onderzoek en onderwijs, en dat de universiteit zo veel mogelijk wil investeren in mensen, en niet in stenen.