TUE start met bindend studieadvies

Reading time: 1 minute

Author:

De Technische Universiteit Eindhoven voert vanaf komend studiejaar een bindend studieadvies in. Bachelorstudenten die in het eerste jaar minder dan de helft van de zestig studiepunten halen, moeten aan het eind van het collegejaar stoppen met hun opleiding. De TU begeleidt ze bij de overstap naar een andere opleiding. Studenten die tussen dertig en veertig punten scoren, krijgen een studievoortgangcontract.

De universiteit volgt hiermee het advies van een interne projectgroep. Volgens de instelling komen studenten dankzij de maatregel sneller op de juiste plek terecht. Het voorkomt dat ongeschikte studenten nog jarenlang vergeefs blijven proberen hun bacheloropleiding tot een goed einde te brengen. De projectgroep wijst erop dat de maatregel bij andere universiteiten tot een hoger studietempo leidt in het eerste jaar. Het bindend studieadvies is onderdeel van een breder studiebegeleidingprogramma.