Kort nieuws

TUE investeert vier miljoen in onderzoek met potentie

Pieter Edelman
Leestijd: 2 minuten

De TUE heeft optische chips, intelligente verlichting, biomimetische materialen en bloedstolling uitgekozen voor zijn eerste High Potential Research Programs. Deze gebieden krijgen elk een miljoen euro over vier jaar om zich te ontwikkelen, met als doel een nationale of internationale positie te verwerven.

Met het nieuwe programma zet de TUE zwaarder in op zijn top. De subsidie vervangt de eerdere regeling voor acht profileringsgebieden uit 2005. Volgens het bestuurscollege was die te grofmazig om het onderzoek op centraal niveau te sturen. Drie kwart van het TUE-onderzoek viel onder de regeling.

Het nieuwe programma richt zich expliciet op faculteitoverstijgend en risicovol onderzoek. De voorkeur gaat uit naar jonge en veelbelovende onderzoekers. Op termijn moeten de programma‘s uitgroeien tot zelfstandige programma‘s met eigen opleidingen en fondsenwerving.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content