Kort nieuws

TUE en Philips creëren zeventig promotieplaatsen voor data science

Pieter Edelman
Leestijd: 2 minuten

Philips Research en de TU Eindhoven starten een grote, langdurige samenwerking op het gebied van grootschalige data-analyse voor uiteenlopende toepassingen. In totaal creëert het programma permanent zeventig extra promotieplaatsen, waarvoor beide projectpartners even diep in de buidel tasten. Bij het programma worden het Máxima Medisch Centrum, het Catharina Ziekenhuis en het Kempenhaeghe-expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde betrokken.

Voor Philips is het de eerste keer dat het een structurele, strategische samenwerking aan gaat met een universiteit. Samenwerkingen, bijvoorbeeld via deeltijdhoogleraren en promotieplaatsen, zijn tot nog toe vrij incidenteel van aard. In het nieuwe concept willen de partners echter continu nieuwe deelprojecten definiëren om een doorlopend onderzoek te krijgen. Een stuurgroep met experts van de universiteit, Philips en de overige projectpartners wordt verantwoordelijk voor de invulling hiervan.

Het programma sluit aan bij de groeiende trend om grootschalig gegevens te verzamelen uit diverse bronnen en hier relevante data uit te halen; in de termen van de projectpartners data science. Ze mikken daarbij vooral, maar niet exclusief op gezondheidszorg en verlichting. Naarmate steeds meer sensoren en apparaten een verbinding krijgen met een server, wordt er steeds meer gekeken naar het combineren van verschillende typen data. Dit kan volledig nieuwe inzichten bieden, maar ook nieuwe verdienmodellen, meent Henk van Houten, algemeen manager van Philips Research. Als voorbeeld het aanbieden van straatverlichting als dienst in plaats van een product, waarbij allerhande sensoren, verkeersinformatie en dergelijke zorgen voor de juiste hoeveelheid verlichting op de juiste tijd. ‘Overigens krijgen we ook te maken met nieuwe concurrenten zoals Cisco en IBM’, zei Van Houten.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content