Kort nieuws

TU Eindhoven start met automotive-bachelor

Alexander Pil
Leestijd: 2 minuten

In september start de TU Eindhoven met het nieuwe bachelorprogramma Automotive. Het is de eerste universitaire bacheloropleiding voertuigtechnologie in Nederland. De TUE wil studenten opleiden die als ingenieur aan de slag kunnen in de automotivebranche. Het programma is een keuzerichting bij elektrotechniek en niet bij het meer voor de hand liggende werktuigbouwkunde. Elektrotechniek wordt alsmaar belangrijker in de moderne auto, redeneert de TUE. Steeds meer auto‘s rijden hybride, en met grote snelheid worden intelligente veiligheidssystemen voor auto‘s ontwikkeld.

In de opleiding komen engineering, ontwerpen, wis- en natuurkunde, meet- en regeltheorie, mens-techniekinteractie en ICT-ontwikkeling aan de orde. In het tweede en derde jaar kan een student zich specialiseren in onder meer voertuigaandrijvingen, mens-machine-interactie, voertuigdynamica en batterijtechnologie. De studenten gaan zich buigen over vraagstukken als uitstootreductie, elektrisch vervoer, slimme veiligheid, oplossingen voor het mobiliteitsvraagstuk en connected cars. De universiteit mikt op een instroom van vijftig tot honderd studenten per jaar. Na de bachelor kunnen studenten verder met de al bestaande TUE-master Automotive Technology.

De themagerichte opleiding is onderdeel van het recent gekozen strategische domein Smart Mobility van de universiteit. Hierin bundelt de TUE de krachten van haar onderzoeksgroepen op de terreinen die relevant zijn voor automotive en logistiek. De overgang naar slimmere en duurzamere mobiliteit staat hierin centraal. Carlo van de Weijer, vicepresident Traffic Solutions van Tomtom, zal optreden als kwartiermaker van Smart Mobility. Eerder stelde de universiteit al Rick Harwig (ex-CTO van Philips) en Roel Fonville (voormalig senior vicepresident Philips Healthcare Nederland) aan om de kar te treken bij de strategische domeinen Energy en Health.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content