Achtergrond

Total cost of ownership: doorbreking van spraakbarrière

Hans Sassenburg is ceo van het r&d-adviesbureau Se-cure. Op 3 juni opent hij de Bits&Chips Software Engineering-conferentie met een lezing over het waarom en hoe van TCO voor software.

Leestijd: 5 minuten

Software speelt een steeds belangrijkere rol in producten. De ontwikkeling ervan neemt dan ook een steeds grotere hap uit het r&d-budget. R&d-managers hebben echter veelal moeite om aan de minder technisch onderlegde buitenwacht duidelijk te maken waarom die investering gerechtvaardigd is. Hans Sassenburg legt uit hoe inzicht in de total cost of ownership van software kan helpen een brug te slaan.

Bij de klassieke embedded-ontwikkeling tot eind jaren zeventig speelde software een ondergeschikte, bijna verwaarloosbare rol. Mechanische en hardwarecomponenten waren dominant, de gemaakte investeringen voor engineering en later onderhoud begrijpelijk en inzichtelijk voor zowel r&d- als niet-r&d-managers. De toenemende invloed van software in embedded-productontwikkeling heeft een spraakbarrière opgeworpen tussen deze twee partijen. R&d-managers hebben veelal moeite uit te leggen waarom investeringen in software gerechtvaardigd zijn. Dit geldt met name voor investeringen in onderhoud aan bestaande softwareproducten, na de initiële ontwikkeling. Het ontbreekt aan een communicatieraamwerk vrij van software-engineeringdetails, dat beide partijen begrijpen en accepteren. Het begrip ‘total cost of ownership’ (TCO) kan hier uitkomst bieden.

Het begrip bestaat al ruim honderd jaar, maar Gartner maakte het populair in de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Een TCO-analyse zet de totale directe en indirecte kosten van een investering op een rij. Praktisch voorbeeld is de aanschaf van een auto. Door vooraf voor verschillende modellen in kaart te brengen wat de initiële aanschafprijs is en wat de te verwachten kosten zijn in gebruik en onderhoud tot we de wagen van de hand doen, kunnen we een overwogen besluit nemen.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content