Tot 2010 meeste werk voor technici

Reading time: 1 minute

Author:

De arbeidsmarkt ziet er tot 2010 het best uit voor afstudeerders van een technische studie. Ook opleidingen in de zorg en het onderwijs bieden op dit moment een goed arbeidsperspectief. Dat blijkt uit een rapport van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Onder invloed van de aantrekkende economie groeit de werkgelegenheid de komende vijf jaar met gemiddeld 1 procent per jaar. Voor hoogopgeleiden ligt dit percentage hoger, omdat de sectoren die hier gebruik van maken harder groeien. De groei in werkgelegenheid ligt voor het hbo en de universiteit respectievelijk op 1,5 procent en 1,2 procent. Technische bedrijven zullen de meeste behoefte hebben aan goed opgeleid personeel. Volgens het rapport zullen zij de komende jaren moeite hebben om geschikte werknemers te vinden.

Voor universiteitsstudenten bieden de medische en techniekopleidingen de beste kansen. Bij het hbo zijn dit onderwijs- en paramedische studies. Informatica op hbo-niveau en landbouw en milieu op zowel het hbo als het wo hebben op het moment de slechtste vooruitzichten.

Uit het Maastrichtse rapport blijkt verder dat ruim een vijfde van alle afstudeerders ontevreden is over zijn studiekeuze. Dit is deels te wijten aan onverwachte veranderingen in de arbeidsmarkt. Ook is het toekomstbeeld van studenten aan het begin van de opleiding niet toereikend om een goede keuze te maken.