Promotie

TNO helpt onderzoek naar rijhulp

Pieter Edelman
Leestijd: 5 minuten

TNO begon in 2002 met de bouw van een testfaciliteit voor systemen die automobilisten ondersteunen. Het instituut kan hier complete auto‘s in een gesimuleerde omgeving testen. De fundamentele kennis rondom het kiezen van testscenario‘s en het inrichten van zo‘n faciliteit ontbrak nog. Olaf Gietelink zag wel wat in onderzoek naar de theoretische en praktische aspecten hiervan en wijdde er een promotie aan bij de TU Delft. Hij kon zijn theorieën direct in de praktijk testen en nam drie systemen-in-ontwikkeling onder de loep.