TNO en Uva richten nationaal centrum voor observatiesystemen op

Reading time: 1 minute

Author:

TNO en de Universiteit van Amsterdam hebben dit voorjaar het Centrum voor Intelligente Observatiesystemen (Cios) opgericht. Het kenniscentrum richt zich op het waarnemen en interpreteren van menselijk gedrag in een ’intelligente‘ omgeving vol genetwerkte observatiesystemen. ’We gaan onderzoeken hoe moderne technologie de mens kan ondersteunen, maar ook hoe de mens reageert op een interactieve wereld‘, aldus Jeroen van Rest van TNO.

Het Cios-initiatief gaat op drie deelgebieden veldlaboratoria opzetten, te weten observatie van grote groepen, veiligheid in de stad en comfortabel wonen. In Groningen is al een dijk met sensoren aangelegd om inzakking te monitoren. Elders in het land gaan de onderzoekers een voetbalstadion en een verzorgingscentrum voorzien van onder meer camera‘s, geluids- en IR-sensoren.

Er is een kleine vijf miljoen euro gemoeid met Cios, dat in ieder geval tot 2010 loopt. Het is de bedoeling dat het bedrijfsleven op termijn gaat participeren. Met de omzet die dat oplevert, zou het kenniscentrum zich in de toekomst kunnen financieren.