Kort nieuws

TMC draait redelijk jaar

Nieke Roos
Leestijd: 2 minuten

De TMC Group heeft het afgelopen jaar een operationele winst gedraaid van 2,7 miljoen euro. Door een afboeking van 6,2 miljoen op de goodwill van onderdeel Adapté Bouwkunde & Civiele Techniek eindigde het nettoresultaat 4,7 miljoen in de min. In 2008 behaalde de dienstverlener een operationele winst van 6,1 miljoen euro en een nettowinst van 4,0 miljoen. De opbrengsten zijn jaar op jaar met 12,2 procent gedaald naar 37,2 miljoen euro. Deze afname is met name het gevolg van een lager gemiddeld aantal werkondernemers, een toegenomen druk op de tarieven en een lagere productiviteit. Het personeelsbestand is teruggelopen van 460 ultimo 2008 naar 387 eind 2009.

Het tweede halfjaar was wel aanzienlijk beter dan het eerste. ’We hebben al in een vroeg stadium een aantal maatregelen getroffen in antwoord op de verslechterende economische omstandigheden‘, zegt TMC-CEO Thijs Manders. ’In de tweede helft van 2009 waren de gevolgen van de genomen maatregelen reeds duidelijk zichtbaar in onze resultaten. De bijzondere waardevermindering op de goodwill van Adapté hebben we door de sterk negatieve ontwikkelingen in de bouw echter niet kunnen voorkomen.‘ Volgens Manders heeft zijn bedrijf het fundament voor verdere groei verstevigd.

De eerste financiële berichten en vooruitzichten voor 2010 van enkele grote klanten noemt TMC positief. ’Als het vertrouwen toeneemt en onze opdrachtgevers de productievolumes opschalen, kan naar onze verwachting de vraag naar hoogwaardig tijdelijk personeel ook toenemen‘, schrijft de dienstverlener in een persbericht. ’Dit zal voornamelijk een positief effect hebben binnen de member company TMC Technology.‘

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content