Testconferenties zetten mens achter tester centraal

Reading time: 4 minutes

Author:

Derk-Jan de Grood werkt als testexpert bij Collis. Hij is auteur van ’Testgoal, resultaatgedreven testen‘ en het eerste Nederlandse boek over softwaretesten dat speciaal is geschreven voor het hbo/WO.

De laatste maanden van het jaar zijn binnen de testgemeenschap altijd erg druk. Er staan veel testevenementen gepland zoals het Testnet-najaarsevenement en de grootste Europese conferentie op testgebied Eurostar, maar ook buitenlandse conferenties zoals Starwest in Amerika en QA & Test on Embedded Systems in Spanje. Dit houdt in dat ik als spreker veel vliegtuigen en hotels zie, maar ook dat ik in de gelegenheid ben om veel ideeën op te doen en uit te wisselen.

Conferentiebeleving is erg persoonlijk. Sommigen willen een algemene indruk opdoen, anderen zijn op zoek naar antwoorden op specifieke vragen. Afhankelijk van de bijgewoonde presentaties kan een conferentie vele inzichten leveren of hoor je weinig nieuws. Nu de ergste hectiek over is en ik de luchthaven weer voor het kantoor heb omgeruild, maak ik graag de balans op van een aantal conferenties waarop ik als spreker aanwezig was.

Starwest

De kwaliteit van de sprekers op Starwest is altijd erg hoog. Op het event in Anaheim begin oktober was veel aandacht voor Agile. Voor het gemak reken ik Exploratory Testing, Rapid Software Testing, Scrum en Test-Driven Development tot deze stroming. Jon Bach van Quardev riep op om als tester creatief te zijn, je niet blind te staren op het ontwerp, maar flexibel gebruik te maken van alle informatiebronnen. Dit kan ook input zijn uit een gesprek bij de waterkoeler. Rob Sabourin van Amibug.com gaf dit ook aan. Het gaat niet om meer uren werken, maar om slimmer testen. Als tester moet je goed kunnen uitleggen hoe je toegevoegde waarde levert. Je hebt je elevator pitch klaar en je kunt je verhaal goed vertellen.

Op de QA&T-conferentie behandelde Roger Derksen van Transfer Solutions het testen van de bagageafhandeling op Heathrow.

Embedded software krijgt dit jaar weinig aandacht. Flexibel omgaan met informatiebronnen gaat niet op in een wereld waar integratie en interoperabiliteit belangrijke aandachtpunten zijn. In mijn presentatie over Conformance Testing stel ik dat dit binnen de embedded-wereld vaak het geval is. Met name op de interfaces wordt gescript getest aan de hand van formele standaarden.

Een openbaring voor mij was ATDD. Acceptance Test-Driven Development gebruikt dezelfde principes als Test-Driven Development maar nu voor het doen van acceptatietests. Sleutel hierin is samenwerken. Testers kunnen duidelijke voorbeelden geven van hoe zij de applicatie gaan testen, zei onafhankelijk consultant Gerard Meszaros. Opdrachtgevers krijgen hierdoor een beter beeld van het product dat ze gaan krijgen. Veel fouten en verkeerde verwachtingen zijn vroegtijdig te voorkomen. Antony Marcano van Testingreflections.com gaf duidelijk aan dat de T in ATDD voor testen staat, maar dat het accent dient te liggen op gezamenlijke ontwikkeling.

Eurostar

Eurostar was dit jaar in Den Haag, met de toekomst van het testen als thema. In de keynote gaf James Whittaker van Microsoft zijn visie. Software is ongrijpbaar. Een kijkje in de Redmondse keuken laat zien hoe wordt geprobeerd om software te visualiseren. Laat de IDE bijvoorbeeld een plattegrond maken van de code waarin alle componenten zijn weergegeven met hun grootte en complexiteit. Goede visualisatie is essentieel om de teststrategie en de kwaliteit van de software uit te kunnen leggen aan belanghebbenden. Daarnaast ziet Whittaker een toekomst voor virtualisatie van testomgevingen.

Opvallend is de aandacht die softskills en attitude dit jaar krijgen. Erik Boelen van QA Consult Services is verbaasd dat testers, in tegenstelling tot ontwikkelaars, weinig informatie uitwisselen op forums en blogs. Ook op Eurostar is er veel aandacht voor Agile. De aanpak probeert oplossingen aan te reiken voor veel van de problemen die het traditionele testen kent. Alle sprekers over dit onderwerp geven aan dat attitude hierbij een cruciale factor is. Michael Bolton van Developsense toonde zich een voorvechter voor testers die nadenken, continu hun ervaring gebruiken om meer toegevoegde waarde te leveren en in staat zijn het testverhaal te verkopen.

Naar mijn persoonlijke mening is het goed om aandacht aan de softskills te geven, omdat veel testers moeite hebben om de toegevoegde waarde van hun activiteiten goed zichtbaar te maken. De juiste softskills en attitude helpen de noodzakelijke brug te slaan naar business en management. Ik hoor echter ook een ander signaal. Dit roept op om terug te gaan naar de basis, en de junior tester goed uit te leggen hoe testen inhoudelijk in zijn werk gaat. Een kwestie van balans zoeken.

QA&T

De Spaanse QA&T-conferentie richt zich op embedded systemen. Toch gingen veel presentaties over generiek testen. De track over configuratiemanagement is uniek in vergelijking met de andere conferenties. Eric Megens van High Tech Solutions besprak releasecycli en branching en legde uit dat dit samen met goed configuratiemanagement cruciale succesfactoren zijn. Eric Mariacher van Logitech gaf een volwassenheidsmodel voor configuratiemanagement. Hij bepleitte een duidelijke relatie tussen geplande releases en opgeloste bugs. Een effectieve showing hands leert dat de meeste mensen moeite hebben met het koppelen van deze entiteiten en configuratiemanagement nog een stapje kan maken.

Roger Derksen van Transfer Solutions behandelde het testen van de bagageafhandeling op Heathrow. Omdat testen met echte koffers erg moeilijk is, is er in de aanloopfase voor emulatie gekozen. Gezien het groot aantal componenten was het programmeren van alle geometrische eigenschappen van de sensoren een uitdagende klus. Wel noodzakelijk, omdat afwijkingen hierin de emulatie onbetrouwbaar maken.

Dit jaar was er veel aandacht voor de mens achter de tester. Er was een groeiend besef dat de tester zijn successen haalt door samen te werken in het ontwikkelproject. Embedded software kreeg beperkte aandacht. Voor een deel valt dit goed te praten door aan te halen dat veel van de besproken zaken generiek zijn. Toch blijft het zoeken naar een specifiek platform voor testen in het embedded-veld.