Kort nieuws

Talmende klanten drukken cijfers Connect

Leestijd: 1 minuut

De Connect Group heeft in de tweede helft van 2012 een omzet geboekt van 61,7 miljoen euro. Dat is een daling van zes procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. De 1,2 miljoen onder de streep is 23 procent minder. Over heel 2012 behaalde de Kampenhoutse toeleverancier een winst van 3,0 miljoen euro op 141,6 miljoen aan inkomsten. Deze cijfers liggen respectievelijk bijna negentien en ruim vier procent onder die van 2011. De eenmalige opbrengst van 4,5 miljoen euro door de afsplitsing van de automatiseringstak is hierin meegenomen.

’Na een goed 2011 kondigde 2012 zich relatief positief aan‘, aldus Connect-CEO Luc Switten. ’Het eerste halfjaar was ook naar verwachting. Aan het begin van de zomer werd echter duidelijk dat de algemene vrees voor economische achteruitgang meer en meer invloed kreeg op het gedrag van de klanten. Enerzijds plaatsten zij nog steeds orders, anderzijds vroegen ze veelvuldig om de uitlevering te verlaten. Deze vertraging heeft geleid tot ongebruikte productiecapaciteit en herplanning, die beide een negatief effect hebben op de resultaten. De uitleveringen in de laatste drie maanden waren zelfs dramatisch laag. Dit heeft de positieve eerste jaarhelft tenietgedaan.‘

Ondanks het mindere einde van 2012 zegt Connect Group er sterker voor te staan dan een jaar geleden. Het orderboek is bijvoorbeeld een stuk beter gevuld: 77 miljoen euro ultimo december, bijna negen procent meer dan eind 2011. Door het onzekere economische klimaat kan het bedrijf echter geen duidelijke verwachtingen geven voor dit jaar.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content