Achtergrond

Taakgebaseerd configuratiemanagement verhoogt productiviteit

Alexander Pil
Leestijd: 7 minuten

Softwareontwikkelteams staan onder druk: hun werk wordt steeds complexer, de kwaliteitseisen zijn hoog en time-to-market is van levensbelang. Daarbij komt dat ontwikkelteams steeds vaker over de hele wereld verspreid zitten. Een goede controle van veranderingen is cruciaal. Taakgebaseerd configuratiemanagement biedt deze mogelijkheid en zorgt voor een hogere productiviteit van ontwikkelaars, controle over de inhoud van de builds en betere communicatie. Dominic Tavassoli van Telelogic geeft uitleg.

Voor het ontwikkelen en onderhouden van software moeten projectteams een groot aantal objecten creëren of veranderen, zoals afbeeldingen, binary‘s, broncodes en documenten. Een project kan makkelijk honderden wijzigingen per dag omvatten om tot een definitieve versie te komen. Jammer genoeg is één enkele vergissing in een coderegel voldoende om het hele systeem te laten instorten. Daarom is het bijhouden en controleren van veranderingen een kritische factor in het softwareontwikkelproces.

Een groot internetadviesbedrijf kwam onlangs tot het besef dat dit gegeven aan de basis lag van grote omzetverliezen. De builds waren vaak instabiel door ontbrekende bestanden, onvolledige veranderingen en conflicterende aanpassingen. Dit had een negatieve invloed op de snelheid waarmee het nieuwe applicaties kon afleveren en wierp een blokkade op voor toekomstige en noodzakelijke innovaties, waardoor de groei van het bedrijf werd geremd. Er was dan ook behoefte aan een oplossing die de consistentie van change-sets kon garanderen, zonder hierbij extra werk voor de ontwikkelteams te creëren. Dit moest de kwaliteit van en de controle op de builds verhogen.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content