Syntens helpt hightech-mkb innoveren in ketenverband

Reading time: 1 minute

Author:

Syntens Innovatiecentrum start een landelijk project om de innovatie in industriële waardeketens te stimuleren. Het Topketenimpuls-initiatief richt zich op middelgrote en kleine OEM‘s, toeleveranciers, kennisinstellingen en eindgebruikers. Het heeft als doel om mkb‘ers in de hightech beter te laten samenwerken met partners, ze nieuwe kennis toe te laten passen en ze sneller en succesvoller te laten innoveren in ketenverband. De ambitie is om honderd innovaties te initiëren en te realiseren in ketens binnen de topsectoren Hightech Systemen & Materialen, Water, Chemie en Energie.

De toegenomen complexiteit van innovaties is voor mkb-bedrijven lastig te pareren, luidt de motivatie voor het initiatief. Ze vinden het vaak moeilijk om de juiste vertaalslag te maken, de juiste wegen te bewandelen en om samen te werken met ketenpartners. Door zijn uitgebreide netwerken en opgebouwde kennis over innovatie denkt Syntens hier een stimulerende rol in te kunnen spelen. Met vijftig gespecialiseerde innovatieadviseurs gaat het enerzijds ketenbekwaamheden versterken binnen de bedrijven in een keten en anderzijds innovaties vanuit de keten aanjagen.

Startpunt is de speciaal hiervoor ontwikkelde Waardeketeninnovatiescan van Syntens. Deze legt de keten en de bijbehorende kansen voor competentieversterking en innovatie bloot. De uitkomsten vormen de basis voor een Waardeketeninnovatieactieplan. Dit is een leidraad voor het realiseren van integrale waardeketeninnovaties en de verdere ondersteuning en begeleiding door Syntens.