Subsidie voor innovatieloket in glastuinbouw

Reading time: 1 minute

Author:

Het ministerie van EZ trekt 1,5 miljoen euro uit voor de Greenport Campus, een kennisloket rond innovatie in de glastuinbouw van TNO, de TU Delft en Wageningen UR, de kenniscentra rond tuinbouw Demokwekerij Westland en Improvement Centre, de Kennisalliantie Zuid-Holland en Inholland en de Haagse Hogeschool. Bedrijven in de sector kunnen met hun vragen rond innovatie aankloppen bij Greenport Campus, dat vervolgens op zoek gaat naar de juiste partners. Daarnaast kan het consortium de eerste verkennende proeven op poten zetten en helpen bij het opstellen van een projectplan.

Het project werd twee jaar geleden geïnitieerd en er zijn onder meer projecten uitgevoerd rond draadloze sensornetwerken, vision en ledverlichting. Na de opstartfase kan het programma met de nieuwe subsidie definitief aan het werk, zegt een woordvoerder. De subsidie is bedoeld voor drie jaar.

Naast innovatie bemoeit Greenport Campus zich ook met opleidingen. Met name de vragen uit het bedrijfsleven kunnen interessante stageplaatsen of afstudeeropdrachten opleveren. Ook willen de deelnemers niet alleen wachten tot de vragen naar hen toe komen, ze willen ook bedrijven actief benaderen met nieuwe technologieën.