STW versoepelt voorwaarden pdeng-deelname aan projecten

Reading time: 1 minute

Author:

Het wordt eenvoudiger voor consortia om pdeng-onderzoekers (professional doctorate in engineering) te betrekken bij STW-projecten. De technologiestichting heeft onder meer de financiële voorwaarden versoepeld. Instellingen kunnen pdeng-trainees op hun loonlijst voor bepaalde tijd op detacheringsbasis werkzaamheden binnen het onderzoek laten uitvoeren bij een industriële partner. Tot voor kort moest deze daarvoor zelf geld bijleggen, maar dat is niet langer verplicht. Bovendien kan zo’n bijdrage nu ook worden gebruikt om te voldoen aan eventuele cofinancieringseisen. Daarnaast hoeft de bij de pdeng betrokken partner niet langer een private partij te zijn.