STW-ondersteuning voor slimme sportbril en kwantumauthenticatie

Author:

Reading time: 2 minutes

STW honoreert vijf onderzoeksprojecten die kunnen leiden tot commercieel succes met een Demonstratorsubsidie. Dit instrument is bedoeld om een marktrijp prototype te ontwikkelen waar de industrie mee aan de slag kan. In totaal trekt de technologiestichting 715.086 euro uit voor de projecten.

Een van de toekenningen is voor de methode van de TUE en de UT om kwantumeigenschappen in te zetten voor het maken van physically uncloneable functions (pufs). Het werk, dat al in 2012 is uitgevoerd, kwam toevallig eerder deze week in het nieuws toen de publicatie in het tijdschrift Optica verscheen.

De Vrije Universiteit krijgt een toekenning voor de ontwikkeling van een systeem dat bij sporters gegevens zoals bewegingen, krachten en fysiologische processen meet, analyseert en omvormt tot eenvoudig te interpreteren data die op devices zoals Google Glass weergegeven kunnen worden.

Er gaat ook een subsidie naar de Rijksuniversiteit Groningen voor een apparaat waarmee artsen een bestralingsplannen met protonenbundels in één keer driedimensionaal kunnen controleren. Bestralingsplannen worden voorafgaand aan de behandeling getest met een stralingsdetector in een waterbak, die een 2D-beeld maakt van de stralingsverdeling op een specifieke diepte. Om een 3D-beeld te krijgen, moet de meting voor elke diepte herhaald worden, wat veel tijd kost. De RUG heeft een optische methode ontworpen om dat 3D-beeld met een enkele meting te verkrijgen.

De laatste twee subsidies gaan naar de TU Delft en naar het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis. De TU werkt aan een eenvoudige methode om beton te repareren waarbij eerst een vloeistof met kalksteenproducerende bacteriën in de scheuren wordt gespoten. Wanneer die is ingetrokken, wordt een tweede vloeistof toegevoegd die samen met de eerste een gel vormt. Daarin krijgen de bacteriën de tijd om de gaten op te vullen. Het Antoni van Leeuwenhoek gaat een genetische test ontwikkelen die kan voorspellen of een reguliere behandeling voor borstkanker aan zal slaan.