Kort nieuws

STW gaat verder met Demonstrator-programma

Pieter Edelman
Leestijd: 1 minuut

STW zet haar in 2013 gestarte Demonstrator-programma voort. Met deze subsidie kunnen wetenschappers hun vindingen rijp maken voor valorisatie door het bedrijfsleven. Uit een evaluatie van de pilot, die vier rondes kende, blijkt dat het instrument in een duidelijke behoefte onder wetenschappers voorziet.

De Demonstrator is een aanvulling op het Take-off-beurzen, de vroegere Valorisation Grants. Demonstrator is echter bedoeld om een vinding over te dragen naar het bedrijfsleven, terwijl Take-off gericht is wetenschappers die zelf een spin-off willen oprichten. Met een Demonstrator-subsidie, van maximaal anderhalve ton, kan een vinding uitgewerkt worden tot een prototype, om aan te tonen dat het gevonden principe ook praktisch toepasbaar is. Bedrijven zijn soms terughoudend om in een nieuwe technologie te investeren als dit bewijs nog niet geleverd is.

Overigens zal de voortzetting van het Demonstrator-programma niet meer onder de vlag van STW vallen; de organisatie gaat binnenkort verder als NWO Toegepaste en Technische Wetenschappen.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content