Studiepuntendrempel blijkt in Delft hoger dan in Eindhoven

Reading time: 2 minutes

Author:

De Delftse bacheloropleidingen elektrotechniek, technische wiskunde en lucht- en ruimtevaarttechniek stuurden het afgelopen academische jaar de meeste eerstejaars studenten weg wegens te slechte studieresultaten. Aan de Eindhovense universiteit zijn technische informatica en technische innovatiewetenschappen de uitschieters. Bij deze vijf opleidingen haalt ongeveer een derde van de studenten niet voldoende punten in het eerste jaar. De twee TU‘s hanteerden het bindend studieadvies (BSA) het afgelopen jaar voor het eerst.

Opvallend is dat de TU Delft procentueel meer studenten naar huis stuurt dan de TUE. Gemiddeld krijgt een kwart van de Delftse studenten te horen dat ze moeten stoppen, tegen 19 procent van de Eindhovense. De cijfers voor het positieve advies liggen wat dichter bij elkaar: 66 procent in Delft tegen 63 procent in Eindhoven. Het verschil zit het in de categorie studenten zonder advies, bijvoorbeeld omdat ze zelf stoppen met de studie of uitstel kregen wegens persoonlijke omstandigheden.

Als alleen gekeken wordt naar het positieve advies dan liggen de cijfers voor elektrotechniek, technische wiskunde en lucht- en ruimtevaarttechniek in Delft op 52, 47 en 60 procent. De Eindhovense studies technische informatica en technische innovatiewetenschappen halen doorstroomcijfers van 57 en 58 procent.

Opvallend is dat de cijfers voor specifieke opleiding sterk kunnen verschillen tussen de instellingen. Technische wiskunde in Eindhoven deelt aan 19 procent een negatief advies uit en aan 71 procent een positief, tegen respectievelijk 36 en 47 procent in Delft. Het Eindhovense elektrotechniek stuurt 12 procent van de studenten weg en laat 57 door, tegen 35 en 52 procent voor de Delftse tegenhanger. Andersom stuurt technische informatica in Delft 26 procent weg en gaat er 66 procent door, tegen 36 en 57 in Eindhoven.