Stevin-nominaties voor sensornetwerken, geluidmeetrobot en windtechnologie

Reading time: 2 minutes

Author:

Onderzoekers op het gebied van draadloze netwerken, geluidsonderdrukking en windtechnologie zijn de drie genomineerden voor de Simon Stevin Gezelprijs 2009 van technologiestichting STW. Het gaat om de toptalenten Raluca Marin-Perianu, Rick Scholte en Jan-Willem van Wingerden.

Raluca Marin-Perianu van de UT richt zich op draadloze sensornetwerken. Ze doet onderzoek naar het opsporen van beschikbare functionaliteit, het gedistribueerd samenvoegen van functies en het dynamische karakter van dit soort netwerken. Haar onlangs gestarte spin-offbedrijf Inertia Technology gaat het onderzoek commercialiseren. Inertia richt zich op het gebruik van draadloze bewegingssensoren, waarbij de activiteiten van personen en de interactie met objecten worden geanalyseerd en realtime feedback kan worden gegeven. Toepassingsgebieden zijn gezondheidszorg en sport.

Rick Scholte van de TU Eindhoven richt zich op het in beeld brengen van geluid. Zijn sound-imagingsysteem is een meetrobot met microfoons die het geluidsniveau op honderden punten met een nauwkeurigheid van 1 millimeter meet en berekent. Op deze manier spoort Scholte zeer nauwkeurig een geluidsbron op, waardoor bijvoorbeeld de exacte oorsprong van geluidsoverlast in machines bekend wordt. Hij heeft inmiddels zijn eigen bedrijf Sorama opgericht.

Jan-Willem van Wingerden van de TU Delft slaagde erin de levensduur en werking van nieuwe generatie windturbines te verbeteren door een slim rotorblad te ontwerpen. Hiervoor gebruikt hij slimme materialen zoals piëzo-elementen. Een actieve regelaar stuurt de elementen aan. Die regelaar bepaalt de relatie tussen gemeten belastingen op het rotorblad en de stand van aerodynamische kleppen die de belasting moeten beperken. Voor de instelling van de regelaar ontwikkelde Van Wingerden een nauwkeurig wiskundig model dat de aerodynamica en de structurele dynamica van de rotor beschrijft. Door een prototype van een slim rotorblad te ontwikkelen en te testen, heeft hij de industriële partners in het project weten te overtuigen van de kwaliteit van het onderzoek. Van Wingerden is inmiddels erkend als internationale expert op het gebied van windturbineregelingen.

STW kent de titel Simon Stevin Gezel sinds 2005 jaarlijks toe aan een zeer veelbelovende jonge onderzoeker die het jaar ervoor gepromoveerd is op een STW-project. Hij dient een bijdrage te hebben geleverd aan de valorisatie van de resultaten uit zijn promotieonderzoek. Voor dit jaar werden veertien jonge onderzoekers voorgedragen.

Raluca Marin-Perianu, Rick Scholte en Jan-Willem van Wingerden strijden op donderdag 8 oktober tijdens het STW-jaarcongres in het Nieuwegein‘s Business Center om de titel. Na een korte presentatie van elk van de kandidaten bepalen de bezoekers van het jaarcongres met behulp van een stemmachine naar wie de titel in 2009 gaat. De winnaar krijgt vijfduizend euro om te besteden aan zijn of haar loopbaan. Met het uitreiken van deze prijs wil STW technologisch toptalent aanmoedigen om op de ingeslagen weg voort te gaan en zo de innovatiekracht van ons land te vergroten.