Kort nieuws

Stemcomputers voorlopig van de baan

Pieter Edelman
Leestijd: 2 minuten

De ministerraad heeft besloten om voorlopig met potlood en papier te blijven stemmen. Dit naar aanleiding van een advies door een expertgroep onder leiding van Digital Security-hoogleraar Bart Jacobs van de Radboud Universiteit. Volgens het kabinet heeft elektronisch stemmen een te kleine meerwaarde om de investering in de ontwikkeling van nieuwe apparatuur te rechtvaardigen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat het stemgeheim niet is te garanderen.

In het najaar van 2006 toonde de actiegroep ’Wij vertrouwen stemcomputers niet‘ aan dat de stemmachines voor de Nederlandse verkiezingen onvoldoende veiligheid bieden. Als een fraudeur toegang krijgt tot de machine, kan hij de Eprom en daarmee de programmatuur aanpassen. En zelfs als iemand geen toegang tot het apparaat krijgt, kan de keuze op afstand worden afgeleid uit de elektromagnetische straling van het beeldscherm. Naar aanleiding van de bevindingen stelde het kabinet de commissie-Korthals Altes aan, die november vorig jaar zijn advies uitbracht. De expertgroep moest de bevindingen van deze commissie verder uitwerken.

Een van de voorstellen van de commissie-Korthals Altes was voor een stemprinter, een apparaat dat de keuze uitprint in plaats van elektronisch opslaat. De printjes zijn met een machine te lezen en daardoor snel te tellen. De expertgroep concludeert nu echter dat dit concept nog steeds het stemgeheim niet kan garanderen. Alle stemprinters zouden individueel en periodiek moeten worden getest, en dan nog bestaat er geen garantie dat alle apparaten op de verkiezingsdag onder de toegestane stralingsnorm blijven.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content