Startschot gegeven voor EU-project optische chips

Reading time: 1 minute

Author:

Op de TU Eindhoven is afgelopen week Paradigm van start gegaan, een project om de ontwikkeling en productie van optische chips te standaardiseren. De Eindhovense onderzoeksschool Cobra coördineert de bijna 13 miljoen kostende onderzoeksinspanning, waarvan de EU ruim 8 miljoen euro betaalt. In totaal nemen er zestien bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten deel, met behalve de TUE ook nog Nederlandse inbreng van Miplaza, Philips Research en softwareontwikkelaar Phoenix.

Paradigm (Photonic Advanced Research and Development for Integrated Generic Manufacturing) heeft veel weg van het eerder dit jaar afgetrapte project Europic. Beide zetten in op indiumfosfidetechnologie, maar Paradigm richt zich op nieuwere varianten daarvan en bovendien ook op de – nu nog erg dure – verpakkingstechnologie. In Vlaanderen heeft Imec een spin-off-bedrijfje opgezet, Caliopa, maar dat legt zich op fotonische chips van silicium. Indiumfosfide en silicium (en andere materialen) hebben elk hun eigen specifieke voor- en nadelen die ze meer of minder geschikt maken voor bepaalde functies. Silicium golfgeleiders leiden bijvoorbeeld tot minder vermogensverlies dan die van indiumfosfide.

Optische chips kunnen worden gebruikt bij de ontwikkeling van sensorsystemen en supersnelle computers, maar de communicatiemarkt is het belangrijkste afzetgebied.