Kort nieuws

Starter SBO benchmarkt prestaties embedded-bedrijven

Nieke Roos
Leestijd: 2 minuten

Het adviesbureau Se-Cure van Hans Sassenburg en de Eindhovense start-up in softwarekwaliteitstools Solidsource hebben de Software Benchmarking Organization (SBO) opgericht. Doelstelling is om benchmarkingdiensten aan te bieden in de software-industrie, met een focus op automotive, embedded en financieel. De organisatie analyseert de prestaties van ondernemingen op een set van nieuwe graadmeters, zogeheten key performance indicators (KPI‘s), die zij zelf heeft ontwikkeld. De resultaten hiervan zet ze af tegen industriewaardes (gemiddeld, best-in-class). De onderzochte bedrijven kunnen hier direct hun voordeel mee doen door geïdentificeerde zwaktes aan te pakken. De uitkomsten van de verschillende analyses komen (geanonimiseerd) beschikbaar voor alle deelnemers in de laatste fase van de studie.

Veel softwaremanagers hebben onvoldoende inzicht in de performance van hun organisatie, uitgedrukt in zinvolle getallen‘, verklaart Hans Sassenburg, die tevens CEO is van de SBO. ’Veel verbeteringsprogramma‘s verzanden hierdoor in een klakkeloze implementatie van standaarden. Een kwantitatieve baseline ontbreekt. Wij hebben een set van krachtige KPI‘s ontwikkeld waarmee organisaties hun huidige prestaties kunnen meten en benchmarken en er een solide businesscase uit kunnen afleiden voor zinvolle verbeteringen.‘

Te vaak sturen organisaties softwareprojecten op drie indicatoren: doorlooptijd, budget en kritische fouten gevonden tijdens testen‘, voegt Solidsource-CEO en SBO-CTO Lucian Voinea toe. ’Dit is een simplistische kijk op een multidimensionaal probleem. Het is te vergelijken met het vliegen met alleen een horloge en benzinemeter. Andere indicatoren laten ze ten onrechte buiten beschouwing. Deze adresseren wat er moet worden gebouwd, hoe dit moet worden gebouwd en welke kwaliteit gewenst is. Op deze gebieden hebben de SBO en zijn partners hoogstaande kennis en ervaring opgebouwd.‘

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content