Start pilot zorgprojecten met Rose-robot

Reading time: 1 minute

Author:

TUE-start-up Rose heeft een overeenkomst gesloten met de zorgorganisaties Thebe uit Breda, Zuidzorg uit Veldhoven en Siza uit Arnhem. Samen starten ze met een pilotproject waarin een servicerobot wordt ingezet voor de zorg aan ouderen en mensen met een beperking. De zorgrobot – ook Rose geheten – is een teleoperated robot; hij wordt gedeeltelijk op afstand bestuurd door een menselijke operator. De eerste experimenten zullen in oktober dit jaar gaan plaatsvinden met nieuw gebouwde robots.

De projecten hebben het karakter van een proeftuin. De ontwikkelaars van Rose werken samen met zorgprofessionals en cliënten aan de doorontwikkeling van de robot om de taken zo goed mogelijk op de zorgprocessen af te stemmen. Bij Thebe wordt getest in een intramurale setting in een tweetal zorginstellingen, bij Zuidzorg gaat het om een extramurale omgeving (thuiszorgsituatie). Bij Siza wordt getest in zogenaamde Paswoningen, huizen boordevol slimme oplossingen ter bevordering van de zelfstandigheid van zijn bewoners, waar co-creatie met de klant centraal staat. In dit project wordt onderzocht in hoeverre mensen met een beperking zelf de robot kunnen besturen om daarmee zichzelf en hun medebewoners te kunnen helpen.

De pilotprojecten wordt gefinancierd door het CZ Fond.