Spin-off TU Delft en Amolf combineert licht- en elektronenbeelden

Reading time: 2 minutes

Author:

Wat doet Delmic?

’Wij zijn een spin-off bedrijf van de TU Delft en het fotonica-instituut Amolf in Amsterdam‘, licht CEO Sander den Hoedt toe. ’We maken producten die licht- en elektronenbeelden combineren. Voor de life sciences bieden we de Secom, een product dat fluorescentiemicroscopie integreert met scanning-elektronenmicroscopie. Voor de nanofotonicamarkt hebben we de Sparc, een detector die de elektronenbundel gebruikt om nanofotonische structuren te karakteriseren. We hebben momenteel krap zeven fte in dienst.‘

Het Secom-platform van Delmic integreert fluorescentiemicroscopie met scanning-elektronenmicroscopie.

Wanneer en hoe is het bedrijf ontstaan?

’We zijn in 2010 begonnen als spin-off van de deeltjesopticavakgroep van de TU Delft. Daar is het idee voor het Secom-platform ontstaan. We hebben meegedaan aan een businessplancompetitie georganiseerd door Yes!Delft. Toen we die competitie wonnen, zijn we aan de slag gegaan met de oprichting van het bedrijf. Andries Effting heeft zich daarbij gericht op de technologische kant, ik heb me gestort op de commerciële kant.‘

Wat was de belangrijkste uitdaging bij de oprichting?

’De eerste uitdaging was om overeenstemming te bereiken met de TU Delft over het intellectuele eigendom. Direct daarna kwam de behoefte aan geld; die hebben we gelukkig snel kunnen opvangen met een STW Valorisation Grant. De oprichting zelf was simpel; het enige dat moest gebeuren, was dat de vijf oprichters – twee ondernemers en drie uitvinders – het met elkaar eens moesten worden over de verdeling. Dit was echter makkelijk omdat we allemaal gelijk zijn ingestapt.‘

Waar hebben jullie de financiering vandaan?

’We zijn begonnen met een fase-1-grant van 25 duizend euro. Daarna heeft de Rabobank ons een lening verschaft en hebben we van STW nog een fase-2-beurs gekregen. Daarmee konden we het eerste product al op de markt zetten en dus zelf wat inkomsten genereren. Het was hard werken om de plannen te schrijven voor de lening en de subsidies, maar het geld krijgen is ons meegevallen.‘

De Sparc-detector gebruikt de elektronenbundel om nanofotonische structuren te karakteriseren.

Wat was het grootste obstakel in de eerste jaren?

’Bepalen hoe ons eerste product er precies uit zou moeten zien. Dat was lastig omdat een microscoop heel veel eigenschappen kan hebben. Uiteindelijk is het een combinatie geweest van vragen bij potentiële klanten en in het diepe springen.‘

Aan wie hebben jullie het meest gehad?

’We hebben veel te danken aan de originele uitvinders van onze producten: Pieter Kruit, Jacob Hoogenboom en Christiaan Zonnevylle van de TU Delft en Albert Polman van Amolf. Daarnaast hebben we veel gehad aan de bedrijven waarmee we nauw samenwerken; er is heel veel kennis bij leveranciers en OEM‘s.‘

Wat is de belangrijkste les tot nu toe?

’Maak snel beslissingen. Te lang wachten betekent dat de beslissing voor jou wordt gemaakt.‘