Spider ijvert met Jeroen Macke voor economisch inzicht in procesverbeteringen

Reading time: 4 minutes

Author:

Jeroen Macke volgt per 1 januari Ben Linders op als voorzitter van de stichting Spider, het Nederlandse netwerk voor IT-professionals met interesse in onderwerpen rondom software process improvement, zoals metrieken en invoerstrategieën, processen en modellen en quality assurance. Macke is al enkele jaren actief in het bestuur van de stichting. Daarnaast is hij directeur bij softwarehuis Profit Software Improvement. Wie is Jeroen Macke en waarom moeten we hem kennen?

Kun je wat meer vertellen over Spider?

’Spider is het Nederlandse netwerk voor IT-professionals die geïnteresseerd zijn in software process improvemen. Het is een non-profitorganisatie waar iedereen gratis lid van kan worden en het biedt een platform waar beginners en experts hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Spider is overigens ook het officiële Nederlandse Software Process Improvement Network (Spin) en in die vorm gelieerd aan het Software Engineering Institute (SEI) in Pittsburgh.‘

Wat doen jullie concreet voor de leden?

’Ten minste vier keer per jaar organiseren we plenaire sessies rond een thema, die gratis zijn te volgen. Onze leden ontvangen ook vier keer per jaar een nieuwsbrief, de Spider Koerier. Hierin staan artikelen rond onderwerpen die voor de leden relevant zijn, discussies en opinies. We publiceren er ook een agenda in met evenementen die van belang kunnen zijn. Tot slot organiseren we ook jaarlijks onze conferentie met presentaties vanuit de praktijk. Onze leden waarderen onze activiteiten omdat ze echt down-to-earth zijn en ze die praktijkverhalen onmiddellijk in hun eigen context kunnen toepassen. We proberen hier ook altijd mensen uit verschillende hoeken bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld mensen uit de embedded-hoek en de IT-wereld. Kruisbestuiving is heel belangrijk.‘

Wat houdt je voorzitterschap bij Spider juist in?

’Het is geen voltijdse job, ik blijf het combineren met mijn baan als directeur van Profit. Het gaat ook niet om een betaalde baan, want Spider draait volledig op vrijwilligerswerk. Als nieuwe voorzitter zal ik vooral het gezicht van de stichting zijn naar de leden, naar de sponsoren, naar de pers, kortom naar alle belanghebbenden. De grootste belanghebbenden zijn natuurlijk onze zestienhonderd leden, maar omdat we een stichting zijn en geld nodig hebben voor onze activiteiten hebben we ook veel contact met onze sponsoren. Daarnaast werken we ook veel samen met onze zusterverenigingen, zoals EuroSPI, Kivi Niria, SEI en Testnet. Verder hebben we contacten met het bedrijfsleven en de universitaire wereld. Ons doel is om alle aanwezige kennis over procesverbeteringen samen te brengen en met onze leden te delen.‘

Hoe lang ben je al actief in het bestuur van Spider?

’Ik ben sinds 1996 lid en in 2006 ben ik in het bestuur gestapt als penningmeester, omdat ik me meer wilde inzetten voor de stichting. Ben Linders is vier jaar voorzitter geweest. In die periode is Spider sterk gegroeid en hebben we ook meer impact gekregen. Na vier jaar vond Ben het een mooi moment om het stokje door te geven. Toen hebben we met het hele bestuur gekeken wie van ons een goede opvolger kon zijn, en zo ben ik tot nieuwe voorzitter gekozen.‘

Wat wil je als voorzitter van Spider bereiken?

’We willen de komende jaren meer de nadruk leggen op wat de waarde van procesverbeteringen is voor een bedrijf. We willen onze leden ook bedrijfseconomisch inzicht geven in de gevolgen van kwaliteitsmaatregelen, bijvoorbeeld wat betreft betrouwbaarheid en kwaliteit van producten. We hebben dan ook veel contacten met verschillende organisaties om daaraan te werken en we proberen ook dat gezichtspunt in onze conferenties en plenaire sessies in de toekomst te benadrukken. Dit kadert overigens in een evolutie die al aan de gang is: Spider heeft de laatste jaren zijn domein verbreed van softwareprocesverbetering naar systeemprocesverbetering.‘

Waar gaat het volgens jou vaak fout in het softwareontwikkelproces?

’Het is moeilijk te zeggen waar het in het algemeen fout gaat, maar ik zie wel twee zaken telkens terugkeren: een model wordt te strikt gevolgd en er is te veel aandacht voor maar één aspect. Als je echt een verbetering wilt toevoegen, moet je naar meerdere aspecten kijken. Ik hoor vaak ’We trainen onze mensen‘ of ’We gebruiken die tool‘, maar de focus ligt dan op dat ene aspect in plaats van het probleem holistisch aan te pakken. We zijn hier met Spider nu bezig met een bewustwordingsproces. De vorige conferentie stond in het teken van multimodelaanpakken en verschillende veranderstrategieën: je moet meerdere modellen naast elkaar durven leggen en een goede veranderstrategie kiezen. Oftewel deployment op maat.‘

Vertel eens kort over je carrière tot nu toe en hoe je voorzitterschap bij Spider daarin past.

’Ik heb een technische achtergrond en een MBA, en ben in 1986 in de industriële automatisering en embedded software gaan werken. In 1995 ben ik dan in het SPI-vakgebied gerold als consultant bij ICT Automatisering, en daarna meer in het management terechtgekomen. In 2005 werd ik eindverantwoordelijke van een divisie op het gebied van kwaliteit. In 2006 ben ik voor mezelf begonnen op het gebied van kwaliteitsverbetering. Nu de kinderen groter zijn, heb ik extra vrije tijd, die ik graag in Spider steek. Het is heel inspirerend om naast je werk andere contacten en inzichten op te doen en iets tot stand te kunnen brengen.‘