Kort nieuws

Smart-grid-consortium tuigt vijf proefprojecten op

Leestijd: 2 minuten

Smart Energy Collective, het in 2010 opgerichte samenwerkingsverband van Nederlandse hightechspelers rond smart grids, gaat volgend jaar van start met vijf pilotprojecten. ’De eerste fase – waarin we het op poten hebben gezet – is afgerond. We beginnen nu aan de volgende fase waarbij we concreet gaan ontwerpen hoe de projecten eruit gaan zien‘, vertelt programmacoördinator Frits Bliek van Kema. De spelers hebben tot februari uitgetrokken voor het uitwerken van de plannen.

De vijf projecten moeten op grote schaal inzicht bieden in smart grids; de technologie, maar ook de gebruiks- en verdienmodellen, onderhoud, regelgeving en dergelijke. Het collectief heeft om die reden vijf uiteenlopende scenario‘s geïdentificeerd voor zijn proefprojecten. Bij de proeven zijn verschillende energiestromen betrokken en verschillende manieren om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, variërend van infrastructuur tot aan individuele apparaten die inspelen op de stroomprijs.

Bij drie van de vijf proeven gaat het om huishoudens.’Daar gaat veel veranderen‘, zegt Bliek. ’Veel huishoudens worden ook energieproducent, bijvoorbeeld met zonnecellen.‘ Samen zullen de projecten meer dan duizend huishoudens beslaan, al zijn nog niet alle details ingevuld. In Gorinchem wordt een nieuwbouwwijk ingericht waar de energievoorziening zo veel mogelijk elektrisch wordt ingevuld, tot aan de auto‘s aan toe. In Goes gaat het ook om nieuwbouw, maar daar worden naast elektriciteit ook warmtestromen meegenomen. Bij het samenbrengen van woningen en winkels kan dit bijvoorbeeld optimaal benut worden, omdat de warmtebehoeften over de dag elkaar aanvullen. In Heerhugowaard gaat het om het aanleggen van smart grids in bestaande bebouwing.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content