Slimme meter komt er definitief

Reading time: 2 minutes

Author:

Voor het einde van 2020 krijgt elk Nederlands huishouden een slimme meter aangeboden, schrijft minister Kamp aan de Tweede Kamer. Het ‘slimme’ van de meter is aanvankelijk dat deze eens per twee maanden zelf de standen doorgeeft naar het energiebedrijf voor de jaarnota. Het apparaat moet echter ook toekomstige slimme netten faciliteren en maakt diensten rond energiegebruik mogelijk. Uiteindelijk moet dit leiden tot energiebesparing. De consument moet dan toestemming geven aan de dienstaanbieder om de meterstanden vaker op te vragen.

De uitrol van de slimme meter is voorafgegaan door een lange discussie. In 2010 weigerde de Eerste Kamer akkoord te gaan met de toenmalige plannen omdat de privacy van de consument in het gedrang komt als het energiebedrijf voortdurend het elektriciteits- en gasgebruik kan inzien. Daarom werd in de wet opgenomen dat dit standaard maar eens in de twee maanden mag. Bovendien kan de consument de installatie weigeren of de intelligentie administratief laten uitschakelen. Maar daarmee kwam de businesscase in gevaar; Kema becijferde dat het weigerpercentage onder de twintig procent moest blijven.

Als proef werd de slimme meter daarom de afgelopen twee jaar bij 600 duizend adressen aangeboden. Slechts 1,7 procent weigerde de installatie, en nog eens 0,6 procent weigerde administratief. Daarmee is het acceptatiepercentage hoog genoeg voor de businesscase, schrijft Kamp.

De grote uitdaging nu is om de dienstenmarkt op gang te brengen, denkt Kamp. Een killer app ontbreekt nog. Om dit mogelijk te maken koppelt de wet de netbeheerder en het energiebedrijf los; de netbeheerder moet de gegevens beschikbaar maken voor alle partijen onder dezelfde voorwaarden. Het energiebedrijf is slechts een van hen. Maar volgens de minister moet er bijvoorbeeld nog gewerkt worden aan een transparante planning rond de uitrol van de meters. Ook maakt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zich zorgen over het gratis aanbieden van displays en diensten door de netleveranciers. Dit verstoort de markt.