Achtergrond

Sinterklaas op het Natlab

Mart Graef was van 1980 tot 2000 werkzaam op het Natlab. Tegenwoordig is hij als strategic programme manager verbonden aan de Technische Universiteit Delft. Van 1999 tot 2013 was hij tekstschrijver voor sinterklaas.

Leestijd: 5 minuten

De Natlab-directie moet ieder jaar bij sinterklaas ‘op schoot’ om haar functioneren te laten evalueren.

Hoe mensen binnen een organisatie werken, wordt niet in de eerste plaats bepaald door de wijze van management, maar door de bedrijfscultuur. In het Natlab werd die gekenmerkt door een hoge waardering voor kennis en creativiteit, gecombineerd met een zeker wantrouwen tegen iedere vorm van gezag die niet op inzicht berust. Illustratief voor dat laatste is de vaak gehoorde verzuchting: ‘Is dit een managementbeslissing of is erover nagedacht?’

Vanuit het perspectief van de medewerker was de hiërarchische structuur van het Natlab dan ook betrekkelijk eenvoudig: de directie diende ervoor te zorgen dat de onderzoekers hun werk konden doen, terwijl de medewerkers erop dienden toe te zien dat hun baas geen al te domme beslissingen nam.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content