Siemens trekt onderzoek naar recycling van elektromotoren

Reading time: 2 minutes

Author:

Siemens gaat met enkele partners industrieel toepasbare manieren ontwikkelen om elektromotoren opnieuw te gebruiken. Binnen het Motor Recycling-project (More) bekijken ze de hele levenscyclus van de motoren, van het ontwerp en de productie via de retrologistieke verwerking van gebruikte exemplaren tot aan het hergebruik in voertuigen. Het project kan rekenen op steun van het Duitse Bundesforschungsministerium in het kader van het programma ’SleuteltechnologieĂ«n voor elektromobiliteit‘ (Strom).

De permanente magneten in elektromotoren bestaan voor dertig procent uit zeldzame aarden. Om de voorziene schaarste aan deze materialen het hoofd te bieden, gaan Siemens en consorten kijken naar manieren om de motoren te recyclen.

Voor compacte en lichte synchrone motoren zijn permanente magneten nodig met zo‘n dertig procent aan zeldzame aarden. Deze materialen zullen in de toekomst steeds schaarser worden, zo is de verwachting, met een sterk stijgende vraag en het levermonopolie van China. In dit licht bestuderen de More-deelnemers onder meer of de magneten of zelfs de zeldzame aarden rendabel zijn terug te winnen uit de elektromotoren. Ook onderzoeken ze of het haalbaar is om de motoren of onderdelen ervan te repareren en opnieuw in te zetten. Daarnaast willen ze kijken naar motorontwerpen die geschikt zijn voor hergebruik en naar modellen voor materiaalkringlopen.

Naast Siemens doen Daimler, Umicore en Vacuumschmelze mee vanuit de industrie. De deelnemende kennisinstellingen zijn de technische universiteit Clausthal, het ecologische instituut van Darmstadt, de universiteit van Erlangen en het Fraunhofer-instituut voor systeem- en innovatieonderzoek. De resultaten moeten uiterlijk in 2014 beschikbaar zijn. Naar verwachting kunnen ze in de toekomst ook ten goede komen aan toepassingen op andere terreinen waarbij zeldzame aarden een sleutelrol spelen, zoals windenergieparken.