Samenwerking tussen TNO en Vietnam rond cyberdreigingen

Reading time: 1 minute

Author:

TNO en de RMIT Vietnam-universiteit hebben een intentieverklaring getekend om hun expertise op het gebied van cyberveiligheid te bundelen. De nadruk komt te liggen op iot, blockchain en het dark web. De twee partijen willen deze onderwerpen benaderen met een multidisciplinaire combinatie vanuit de controletheorie, kunstmatige intelligentie, speltheorie, netwerken en software-engineering. De samenwerking heeft voor TNO ook tot doel het netwerk in Zuidoost-Azië uit te breiden.