Opinie

Rohs en Reach: stof tot nadenken

René Maas is adviseur technische wetgeving bij Sogeti High Tech in Vianen.

Leestijd: 3 minuten

De Duitse dichter en filosoof Wolfgang von Goethe zei het al: ’Hoe meer men weten gaat, hoe meer men twijfelen gaat.‘ Ik moest hieraan denken toen ik de nieuwe lijst met vrijstellingen onder de Rohs-richtlijn las die eind september werd gepubliceerd. U kent die lijst misschien wel: er staat precies in welke toepassingen van de zes verboden stoffen (twee broomethergroepen, cadmium, zeswaardig chroom, kwik en lood) bij hoge uitzondering in elektronische apparatuur zijn toegestaan omdat er om technische redenen nog geen alternatieven voor zijn.

Deze lijst, die de oude volledig vervangt, is na gedegen studies aangepast door het Duitse Öko Institut. Een aantal vrijstellingen is nog steeds van kracht, maar er zijn er die – nota bene op de publicatiedag – vervallen zijn of in de zeer nabije toekomst gaan vervallen. Vreemd, maar wel vaker vertoond. Zo werd in april 2008 binnen slechts enkele maanden het gebruik van decabroomdifenylether (deca-BDE), een vlamvertrager in kunststoffen en printplaten, verboden voor gebruik. Het voorval leidde tot twijfel over de uitwerking die het verbod had op bestaande productontwerpen.

Hebben we vanuit de Rohs-richtlijn voorlopig nog te maken met een lijstje van slechts zes stoffen, vanuit de Reach-wetgeving geldt inmiddels al een lijst van achtendertig zorgstoffen, de zogenaamde substances of very high concern (SVHC). Dit zijn stoffen die kankerverwekkend zijn of giftig voor het erfelijke materiaal en de voortplanting. Deze stoffen zijn weliswaar nog niet verboden, maar voor elke zorgstof die meer dan 0,1 procent van het gewicht van een product uitmaakt, heeft elke leverancier de wettelijke plicht om de relevante informatie in de gehele keten door te geven. Als u van een zorgstof meer dan duizend kilo per jaar op de markt zou brengen via uw producten, heeft u zelfs de plicht om deze stof te rapporteren aan het Europese Chemicals Agency. Het is maar dat u het weet.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content