Achtergrond

Rohs 2.0: een duidelijke verbetering

René Maas is adviseur technische wetgeving bij Sogeti High Tech.

Leestijd: 3 minuten

Bijna zes jaar geleden trad de Europese Rohs-richtlijn in werking, met als doel gevaarlijke stoffen in elektronische apparatuur te beperken. In de praktijk bleek deze richtlijn niet altijd even duidelijk voor industrie en overheid. De verleden jaar gepubliceerde opvolger moet daar verandering in brengen.

Het eerste dat opvalt bij het lezen van de nieuwe richtlijn 2011/65/EU is dat de wettelijke eisen voor de industrie al vanaf 3 januari 2013 gelden en in principe van toepassing zijn op alle elektrische en elektronische apparatuur. Medische apparaten en meet- en regelsystemen volgen vanaf medio 2014 en vanaf medio 2017 komen daar de professionele meet- en regelsystemen bij. Er is zelfs een nieuwe categorie toegevoegd voor apparatuur die tot nu toe buiten de Rohs-richtlijn viel of nog in het ’grijze gebied‘ zat. Deze mag tot 22 juli 2019 op de Europese markt worden gebracht, daarna moet zij ook voldoen aan de nieuwe richtlijn. Het toepassingsgebied zal de komende jaren dus aanzienlijk verbreden met als resultaat dat er uiteindelijk geen verwarring meer mag zijn of iets wel of niet aan de richtlijn moet voldoen.

Aan de huidige lijst met zes gevaarlijke stoffen en hun toegestane maximumconcentraties is vooralsnog niets veranderd. De nieuwe richtlijn voorziet echter wel in een herziening van deze lijst vóór 22 juli 2014. Naar verwachting zullen weekmakers en met name butylbenzylftalaat (BBP), dibutylftalaat (DBP), di-ethylhexylftalaat (DEHP) en de brandvertrager hexabroomcyclododecaan (HBCDD) als eerste worden toegevoegd.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content