Roestige spons maakt brandstoffen van zonlicht

Reading time: 1 minute

Author:

Onderzoekers van Fom-instituut Differ en de Universiteit Basel hebben een nieuwe techniek ontwikkeld om een nanoschuim van ijzer te maken. Na oxidatie kan deze ijzeren ‘spons’ zonne-energie omzetten in chemische bindingen, die een bufferfunctie kunnen vervullen in een energie-infrastructuur waarin veel hernieuwbare energiebronnen zijn opgenomen. Dit soort solar fuels zijn een van de speerpunten van Differ.

Blootstelling aan heliumplasma geeft ijzer een schuimige nanostructuur die afhangt van de temperatuur van het ijzer en de duur van de plasmablootstelling.

Het ijzer krijgt de schuimachtige structuur door blootstelling aan een heliumplasma. Door ophoping van het edelgas in het metaaloppervlak ontstaan bellen, die openbreken in een structuur met een relatief groot oppervlak. Uit de metingen blijkt dat de structuur die het schuim krijgt tijdens het heliumbombardement alleen afhangt van de temperatuur van het metaaloppervlak en van de duur van de blootstelling. Zo kan de katalysator de gewenste schuimstructuur worden gegeven.