Kort nieuws

Rijk investeerde meer in energieonderzoek

Paul van Gerven
Leestijd: 1 minuut

Vorig jaar heeft de Rijksoverheid 181 miljoen euro gestoken in energieonderzoek en daaraan gerelateerde demonstratieprojecten. Dat blijkt uit de Monitor Publiek Gefinancierd Energieonderzoek. Het budget van 2015 is achttien procent hoger dan het jaar ervoor, waarmee de investeringen weer op het gemiddelde niveau van de afgelopen jaren zijn gekomen. In 2010 stelde het Rijk overigens nog 350 miljoen euro beschikbaar voor energieonderzoek.

Ruim de helft van het budget ging naar duurzame-energiebronnen en een kwart naar energiebesparing. Fossiele brandstoffen (negen procent) en kernenergie (vier procent) hebben maar een klein aandeel in het totaal. Kennisinstellingen en universiteiten nemen de helft van het onderzoek voor hun rekening, bedrijven met 44 procent iets minder.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content