Richting een cognitief, intelligent iot

Reading time: 5 minutes

Author:

Harriet Green is directeur van IBM’s Watson Internet of Things-divisie.

Cognitieve technologie geeft context aan de informatie die het internet of things genereert door niet alleen méér, maar ook andere typen gegevens te integreren en te analyseren. Daarmee is ze van essentieel belang om de werkelijke waarde van het iot te kunnen benutten, betoogt Harriet Green van IBM.

Geen apparaat ziet tegenwoordig meer het levenslicht zonder verbonden te zijn met het internet. Het meest zichtbaar zijn de elektronicafabrikanten die met hun nieuwe connected producten een plek proberen te veroveren in de huiskamer. Maar de grootste iot-innovaties komen tot stand buiten het blikveld van de consument. Ook voor organisaties heeft het iot in slechts tien jaar tijd de sprong gemaakt van concept naar realiteit. Toch lijken zij in hun drift nóg meer sensoren, apparaten en diensten met het iot te verbinden voorbij te gaan aan de vraag waar de daadwerkelijke waarde ligt in de grote hoeveelheid data die ze dagelijks genereren.

Vroege voorspellingen die ooit overtrokken leken, voelen tegenwoordig eerder aan als een understatement nu vele analisten hun verwachtingen voor het potentieel van het iot opschroeven. IDC stelt dat in 2020 meer dan 29 miljard apparaten onderdeel uitmaken van het wereldwijde iot-netwerk. De inzichten die we in 2025 onttrekken uit al die verbonden apparaten schat McKinsey in op een waarde van meer dan 25 miljard dollar.

De eerste iot-toepassingen richten zich nog vooral op de gebieden waar de technologie het meest tot haar recht komt. Denk aan het verbeteren van de klantervaring door gegevens over consumentengedrag in context te plaatsen. Ze stimuleren efficiëntie door nieuwe inzichten te bieden in de gehele waardeketen en creëren ruimte voor nieuwe, ontwrichtende businessmodellen. Toch is dit slechts het topje van de ijsberg. Van de zesduizend exabyte die voortvloeit uit alle iot-netwerken wereldwijd blijft maar liefst negentig procent ongebruikt.

Van de data die de dertigduizend sensoren van een gemiddeld booreiland bijvoorbeeld genereren, wordt momenteel slechts één procent daadwerkelijk benut om anomalieën in de bodem op te sporen. Dit voedt de gedachte dat de gegevens waar we nu nog niets mee doen een veel grotere waarde hebben dan aanvankelijk gedacht. Door deze ongebruikte data te combineren met andere informatiebronnen, zoals weersvoorspellingen en nieuwsgebeurtenissen, krijgt de exploitant van een booreiland de handvatten om beter geïnformeerde beslissingen te nemen over onder meer het verwachte onderhoud of het realiseren van vermogensgroei op de langere termijn.

Dergelijke ambities vereisen een krachtigere, vernuftigere manier om het volume en de verscheidenheid aan beschikbare data te kunnen verwerken. Het iot moet niet alleen slimmer worden, de waarde van de gegenereerde data moet ook toenemen. Cognitieve systemen – die beschikken over zelflerend vermogen, doelmatig redeneren en de interactie met de mens op een natuurlijke manier kunnen aangaan – bieden de mogelijkheid om deze nog prille informatiebron beter te benutten.

Kampioen van Jeopardy!

Om data te analyseren, loodsen traditionele computers data door een reeks van vooraf bepaalde if-then-constructies. Deze benadering werkt prima voor voorgeschreven scenario’s en voorspelbare data maar blijkt simpelweg niet in staat om het soort gegevens te verwerken dat het iot genereert. Door hun rigiditeit kunnen dergelijke systemen niet omgaan met een complexe, snelle wereld, waarin de waarde van data per seconde exponentieel afneemt.

Cognitieve systemen kennen dergelijke beperkingen niet. In plaats van geprogrammeerd te worden, leren zij van de interactie die ze aangaan met ons en hun omgeving. Hierdoor kunnen ze veel makkelijker het tempo bijbenen waarmee het volume, de complexiteit en de onvoorspelbaarheid van informatie toeneemt. Daarnaast kunnen ze zinvolle analyses maken van zogeheten ‘ongestructureerde data’ zoals video’s, audio, blogs en Twitter-feeds. Dit soort gegevens vormt maar liefst tachtig procent van de totale datastroom. Analyse ervan maakt aspecten van het iot bruikbaar die voorheen onzichtbaar waren. Denk aan kleine weersveranderingen die bedrijfsprocessen op onverwachte manieren kunnen beïnvloeden, of verborgen patronen in de manier waarop mensen praten over een merk.

Onderzoekers van IBM voorzagen de inherente tekortkomingen van traditionele programmeerbare software toen ze zich enkele decennia terug stortten op de ontwikkeling van cognitieve systemen. Als antwoord bedachten ze het Watson-platform. In 2011 versloeg Watson de kampioenen van de Amerikaanse spelshow Jeopardy! enkel door de vragen te beantwoorden met behulp van natuurlijke-taalherkenning op basis van vijf technologieën. Sindsdien zijn daar meer dan twee dozijn nieuwe api’s bij gekomen, met daarachter vijftig verschillende cognitieve technologieën die verschillende gebieden van de wetenschap combineren. Behalve antwoorden genereren op cijfermatige problemen kunnen systemen zoals Watson nu ook onbevooroordeelde hypotheses, steekhoudende argumenten en aanbevelingen presenteren.

Een interessant toepassingsgebied is (bij)scholing. Professionele en industriespecifieke kennis groeit sneller dan we kunnen bijbenen. Waar het in 1950 naar schatting nog ongeveer een halve eeuw kostte om de hoeveelheid medische kennis te verdubbelen, was dit in 1980 slechts zeven jaar en anno 2015 minder dan drie jaar. Tegelijkertijd genereert ieder van ons vandaag de dag één miljoen gigabyte aan medische data in zijn of haar leven, het equivalent van pakweg driehonderd miljoen boeken.

Cognitieve systemen zijn ontworpen om organisaties te helpen gelijke tred te houden met de technologische ontwikkelingen en vormen een aanvulling op de kennis van medewerkers om betere beslissingen te kunnen nemen. Omdat de systemen de taal van het vakgebied spreken, kunnen ze complexe materie tegelijkertijd begrijpen en onderwijzen. Dit vermindert de tijd die nodig is om medewerkers bij te scholen.

In nevelen gehuld

Cognitieve technologie geeft dus context aan de informatie die het iot genereert door niet alleen méér, maar ook andere typen gegevens te integreren en te analyseren. In specifieke gevallen is het hiermee mogelijk om beslissingen te automatiseren; de meeste toepassingen zullen echter dienen als aanvulling op de menselijke expertise, als een krachtige en altijd beschikbare adviseur die de hoeveelheid tijd die nodig is om besluiten te nemen op basis van iot-data aanzienlijk vermindert.

Doel van het iot is om ons beter te verbinden met de fysieke wereld. Het deelt informatie met ons over de auto’s waar we in rijden, de tools die we gebruiken en de gebouwen waarin we leven. Zonder cognitieve technologie blijft het nut van deze informatie beperkt en het grootste deel van alle mogelijke inzichten in nevelen gehuld. Cognitieve systemen zijn van essentieel belang om de werkelijke waarde van het iot te kunnen benutten.