Restwarmte kan opbrengst blauwe energie verdrievoudigen

Reading time: 1 minute

Author:

Blauwe-energiecentrales kunnen drie keer meer energie produceren door het water van tevoren te verwarmen. Dat berekenen onderzoekers van de Universiteit Utrecht in Physical Review Letters. Het idee is om industriële restwarmte van bijvoorbeeld kolencentrales in te zetten voor de verwarming.

Blauwe energie is de verzamelnaam voor technologie waarbij energie wordt opgewekt op het grensvlak van zoet en zout water. Voor onderzoeksdoeleinden is onlangs in de Afsluitdijk een energiecentrale geopend die stroom opwekt uit het potentiaalverschil dat ontstaat wanneer zout en zoet water elkaar ontmoeten aan weerszijden van een speciaal membraan dat alleen geladen deeltjes doorlaat. Voor een land als Nederland, waar heel wat rivierwater de zee in stroomt, is deze methode mogelijk een interessante aanvulling op windmolens, zonnecellen en andere duurzame energietechnologie.

‘Door het water te verwarmen met restwarmte, slaan we twee vliegen in één klap: blauwe-energie-installaties genereren meer schone en duurzame energie en industriële restwarmte krijgt een nuttige besteding’, concludeert Mathijs Janssen, eerste auteur van de Utrechtse publicatie. Verwarming van het water tot vijftig graden Celsius verdubbelt de hoeveelheid verkregen energie, tot tachtig graden Celsius verdrievoudigt dat zelfs.